Praktische informatie

Assemblage en transport

De huurder kan ervoor kiezen om het gehuurde zelf te verwijderen en/of terug te geven. In dit geval zijn het laden en lossen, het vervoer en de montage van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. Alle afhalingen en retourzendingen moeten op een werkdag plaatsvinden, tijdens de kantooruren van Festi. De gehuurde goederen kunnen tegen meerprijs ook door Festi worden geleverd en/of teruggenomen. In dit geval verbindt de huurder zich ertoe de gehuurde goederen in ontvangst te nemen op de met Festi overeengekomen plaats en tijd. Indien dit niet het geval is, kan Festi deze goederen op kosten van de huurder terugsturen naar haar lokalen. De huurder verplicht zich er tevens voor te zorgen dat het gehuurde op de met Festi overeengekomen plaats en tijd voor teruggave van het gehuurde toegankelijk en klaar is om te worden ingeladen. Anders wordt een tweede transport in rekening gebracht. Zijn inbegrepen in de vaste prijs van levering en terugname van gehuurde goederen ¼ uur voor het lossen en ¼ uur voor het laden, voor één man. Eventuele bijkomende diensten worden gefactureerd volgens de voorwaarden vermeld op de website www.festi.be. Festi wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van langere levertijden, in het bijzonder in geval van verlies van materiaal of stakingen.