FAQ

Bestelling
  • Bestelling
  • Levering/Terugbetaling
  • Overige
  • Foto's
Annulering

In geval van annulering meer dan 6 werkdagen voorafgaand aan de levering, zal de huurder gehouden zijn tot betaling aan Festi van een vergoeding gelijk aan de helft van het gefactureerde bedrag. In geval van annulering minder dan 6 dagen voorafgaand aan de levering, zal de huurder gehouden zijn tot betaling van het volledig gefactureerde bedrag, met uitzondering van de eventuele transportkosten. Het eventuele niet-gebruik van alle of een deel van de gehuurde goederen, kan in geen enkel geval de huurder vrijstellen van de betaling van de prijs.

Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, dient de huurprijs betaald te worden voorafgaand aan de afhaling of de levering van de gehuurde goederen, op de zetel van Festi. De huurprijs omvat (i) de huurprijs van de goederen conform artikel 2, (ii) in voorkomend geval de transportprijs en de levering overeenkomstig artikel 3 en (iii) de waarborg die de huurder verschuldigd is aan Festi conform het voorstel van Festi, met een minimum van 200€. Bij gebreke aan ontvangst van de volledige betaling, kan Festi weigeren de gehuurde goederen te leveren. In het geval dat enige verplichting van de huurder niet wordt geëerbiedigd, of in het geval van ontbinding van de huur, behoudt Festi zich het recht voor om de waarborg te innen, zonder afbreuk te doen aan haar recht om een vergoeding te vorderen voor alle schade die ze zou geleden hebben. Elke wijziging van de bestelling 48 uur voor de levering, kan het voorwerp zijn van een toeslag. De facturen zijn contant betaalbaar. Een toeslag van 4€ exclusief BTW zal aangerekend worden voor administratieve kosten voor alle facturen die minder bedragen dan 50€ exclusief BTW. Indien niet betwist per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na datum, worden de facturen beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de huurder. Alle op de vervaldag niet-betaalde bedragen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele interest met zich mee van 10,5% per begonnen maand vertraging. Naast deze interest zal elke op de vervaldag onbetaalde som van rechtswege vermeerderd worden, als forfaitaire schadevergoeding, met 15% met een minimum van 125€.

Prijs

De verhuurprijzen zijn beschikbaar op www.festi.be, en zijn uitgedrukt in EURO en exclusief BTW ten belope van 21%. Festi houdt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de geldende prijs op het ogenblik van de bestelling van toepassing is. De voorgestelde prijzen zijn geldig voor een periode van drie werkdagen, daarin inbegrepen de dag van de afhaling of de levering en de dag van teruggave of terugname. In geval van een langere periode, zal de huurprijs het voorwerp zijn van een bestek. Bij gebreke van de teruggave van de gehuurde goederen bij het verstrijken van de duurtijd voorzien in de overeenkomst, zal de huur van rechtswege vernieuwd worden voor opeenvolgende periodes van eenzelfde duurtijd als degene die oorspronkelijk werd voorzien. Festi kan evenwel een einde maken aan de overeenkomst door de huurder in kennis te stellen van haar wil tot terugname van de gehuurde goederen na het verstrijken van de lopende termijn.

Bestelling

Wij raden u aan zo snel als kan een bestelling te plaatsen, d.w.z. zodra u de precieze vereisten en de datum van het evenement kent (details over het benodigde materiaal en de hoeveelheden).

Wij ontvangen offerte-aanvragen en/of bestellingen liefst per e-mail (rent@festi.be). Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. Telefonische bestellingen worden echter ook aanvaard.

Alle bestellingen worden schriftelijk bevestigd en door beide partijen ondertekend.

Vertrouw op Festi Rent voor uw feesten en evenementen.

 

Teruggave van de gehuurde goederen

De gehuurde goederen dienen te worden teruggegeven in de staat waarin de huurder deze heeft ontvangen, en in voorkomend geval, in de daartoe voorziene verpakking. Elk gehuurd goed dat niet worden teruggegeven, beschadigd is of ongeschikt is voor gebruik, om welke reden dan ook, daarin inbegrepen diefstal, brand of enige andere gebeurtenis, zal gefactureerd worden overeenkomstig de terugkoopprijs op de markt, vermeerderd met 15%. De telling en het kwalitatieve onderzoek van de gehuurde goederen (de « Controle ») wordt verzorgd door Festi. De huurder kan verzoeken dat de Controle tegensprekelijk zou plaatsvinden per fax of per e-mail, verstuurd voor het einde van de huur. Bij gebreke wordt de huurder geacht de Controle, uitgevoerd door Festi, te hebben aanvaard. De kosten die gepaard gaan met de tegensprekelijke Controle zullen aangerekend worden overeenkomstig de arbeidskosten, indien zou blijken, in fine, dat de goederen conform de bestelbon zijn, zowel qua aantal als qua staat.

Levering/Ophaling
Transport-/afhaalvoorwaarden van Festi Rent 
  1. LEVERING : De gehuurde goederen kunnen geleverd en/of weer meegenomen worden door Festi Rent (enkel heen, heen en terug of enkel terug).

Prijs

Transportprijzen zijn forfaitair en variëren al naargelang van de locatie en het volume van de bestelling. Prijzen zijn exclusief btw.

De transportkosten worden gespecificeerd in de aanbieding en/of de reservatie waarmee u dient toe te stemmen. Inbegrepen bij de levering en de ophaal van de gehuurde goederen zijn ¼ uur voor lossen en ¼ uur voor laden door één man. Wachttijden en/of bijkomende diensten worden gefactureerd aan € 10/15min/man.

Uren en locaties

Wij leveren en halen weer op van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Tenzij er specifieke voorwaarden overeengekomen en aanvaard werden door beide partijen, wordt er enkel geleverd en opgehaald op het gelijkvloers en bij de ingang van het gebouw. De locatie moet toegankelijk zijn voor een vrachtwagen of bestelbus*. De huurder verstrekt alle praktische informatie met betrekking tot de levering en de terugname van het materiaal.

Bij het leveren : De huurder verbindt zich ertoe de gehuurde goederen te ontvangen op de plaats en het tijdstip vastgelegd volgens het tijdsslot overeengekomen met Festi. Wanneer dit niet het geval is kan Festi de goederen op kosten van de huurder weer meenemen.

Bij het ophalen : De huurder verbindt zich er tevens toe ervoor te zorgen dat de gehuurde goederen makkelijk toegankelijk en klaar voor lading zijn wanneer Festi ze weer komt meenemen. Wanneer dit niet het geval is zal er een tweede transport worden aangerekend.

Festi is niet verantwoordelijk voor verlengde levertijden, bijvoorbeeld in geval van verlies van het materiaal, vertraging op de weg, betogingen, stakingen of andere uitzonderlijke gebeurtenissen.

  1. AFHALING : De huurder kan ervoor kiezen de gehuurde goederen zelf af te halen en terug te brengen.

In dit geval is het (ont)laden, het transport en de (de-)montage van de gehuurde goederen op kosten en risico van de huurder. Wanneer de huurder het materiaal zelf vervoert of hier een derde transporteur voor aanwijst, is Festi Rent niet verantwoordelijk als het materiaal beschadigd of stuk raakt tijdens het transport.

Het materiaal moet ter plaatse door de huurder zelf geladen of ontladen worden. Indien de huurder aangeeft geholpen te willen worden door ons team, is Festi Rent niet aansprakelijk wanneer het materiaal of het voertuig tijdens het (ont)laden beschadigd of stuk raakt.

Uren en locaties

Afhalen en terugbrengen kan enkel op werkdagen en tijdens de openingsuren van onze werkplaats: van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 9.30 en 11.30 uur (op afspraak en enkel voor afhalingen).

Twijfel niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier of per mail op rent@festi.be als u nog andere vragen heeft.

*Bestelwagen                 : 6×2.05xH2.76m

*Kleine vrachtwagen      : 6.6×2.2xH2.3m

*Grote vrachtwagen       : 7.85×2.6xH3.3m

Cookie Policy

Over dit cookiebeleid.

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we met behulp van cookies verzamelen, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe we de cookievoorkeuren kunnen controleren. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig opslaan, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies op onze website te allen tijde wijzigen of intrekken.

Om meer te weten te komen over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u ons Privacybeleid lezen.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: festi.be

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten werken, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de site werkt en te analyseren wat werkt en wat verbeterd moet worden.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online diensten maakt onze website gebruik van eerstelijns- en derdencookies voor verschillende doeleinden. Cookies van de eerste partij zijn meestal noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden in de eerste plaats gebruikt om te begrijpen hoe de website werkt, hoe u met onze website omgaat, om de veiligheid van onze diensten te waarborgen, om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u en, in het algemeen, om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interactie met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën.

[cookie_category]

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt.

[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

Hoe kan ik de cookie-voorkeuren controleren?

U kunt uw cookie-voorkeuren beheren door op de knop “Instellingen” te klikken en de cookie-categorieën in de popup aan of uit te schakelen, afhankelijk van uw voorkeuren.

Als u later tijdens uw browsersessie besluit uw voorkeuren te wijzigen, kunt u op het tabblad “Privacy en Cookiebeleid” op uw scherm klikken. Het toestemmingsbericht verschijnt opnieuw, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Bovendien bieden verschillende browsers verschillende methoden om het gebruik van cookies door websites te blokkeren en te verwijderen. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd/verwijderd. Om meer te weten te komen over het beheer en de verwijdering van cookies, ga naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org, voor meer informatie over het beheer en de verwijdering van cookies.

Powered By WebToffee

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u een offerte aanvraagt of een contract aangaat met Festi, moet Festi bepaalde persoonsgegevens over u verwerken om dat contract te kunnen uitvoeren. Verwerkingsverantwoordelijke: Festi SPRL, zie contactgegevens in art. 1.
Doel van de verwerking: de verkoop en verhuur van materiaal op verzoek van de klant, alsook het verzenden van informatie met betrekking tot onze activiteiten. Rechtsgrond van de verwerking: het koop- of huurcontract tussen Festi en de klant; Categorieën verwerkte persoonsgegevens: Identificatiegegevens (bedrijf, adres, telefoon, e-mail, naam van de contactpersoon) en financiële gegevens (bank, rekeningnummer, schulden en uitgaven, financiële transacties). Voor verdere informatie kunt u onze Privacy policy op www.festi.be raadplegen.

Aansprakelijkheid

De huurder erkent in kennis te zijn gesteld van de veiligheidsvoorschriften voor de opstelling en het gebruik van de gehuurde goederen. Hij ontslaat Festi uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid bij ongevallen. De huurder zal aansprakelijk zijn voor diefstal, beschadiging of vernieling van het gehuurde materieel.

Foto’s van uw evenementen

Deel uw foto’s met ons!

Festi Rent verheugt zich erop om de foto’s van uw evenement te ontdekken. Stuur ons uw foto’s (photo@festi.be) en ontvang 15% korting op uw volgende bestelling.

Deze aanbieding is geldig op uw volgende bestelling en niet geldig op vaste kosten: transport, tafellinnen, verkoop en werkuren

Festi Rent behoudt zich het recht voor om de beelden (website, sociale media en andere kanalen) te gebruiken.

De foto’s moeten van goede kwaliteit zijn en onze producten tonen. Laat ons uw talenten zien!

Inspiratie nodig? Wij zijn hier om u bij te staan met advies.