Praktische informatie

Prijs

De verhuurprijzen zijn beschikbaar op www.festi.be, en zijn uitgedrukt in EURO en exclusief BTW ten belope van 21%. Festi houdt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de geldende prijs op het ogenblik van de bestelling van toepassing is. De voorgestelde prijzen zijn geldig voor een periode van drie werkdagen, daarin inbegrepen de dag van de afhaling of de levering en de dag van teruggave of terugname. In geval van een langere periode, zal de huurprijs het voorwerp zijn van een bestek. Bij gebreke van de teruggave van de gehuurde goederen bij het verstrijken van de duurtijd voorzien in de overeenkomst, zal de huur van rechtswege vernieuwd worden voor opeenvolgende periodes van eenzelfde duurtijd als degene die oorspronkelijk werd voorzien. Festi kan evenwel een einde maken aan de overeenkomst door de huurder in kennis te stellen van haar wil tot terugname van de gehuurde goederen na het verstrijken van de lopende termijn.